Witamy na stronie wioski tematycznej Bajek i Rowerów
Ognisko środowiskowe Pioruny w Podgórkach

Od 15 września 2010 roku działa w Podgórkach Ognisko Środowiskowe założone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie przy współpracy Gminy Malechowo. Inicjatorem założenia ogniska była Rada Sołecka i Stowarzyszenie Razem w Przyszłość w Podgórkach. Ognisko działalność swą prowadzi w świetlicy Stowarzyszenia użyczonej na ten cel  gminie. Świetlica mieści się w budyneczku wyremontowanym przez stowarzyszenie, w ramach projeku Świat z Gliny. W budynku tym mieściła się niegdyś  stróżówka i pralnia byłego PGRu.

Zajęcia w ognisku środowiskowym prowadzi mieszkanka Podgórek mgr Magdalena Surmacz, do ogniska uczęszcza 15 dzieci z naszej miejscowości i czworo dzieci zapisanych jest na liście koleżeńskiej. Uczestnicy nazwali swoje ognisko PIORUNY.

W ramach zajęć uczestnicy odrabiają lekcje, uczestniczą w zajęciach sportowych, czytelniczych oraz różnego rodzaju zajęciach manualnych rozwijając swoje zdolności i zainteresowania.


Webmaster: Marcin Sadowski