Witamy na stronie wioski tematycznej Bajek i Rowerów
Cykl szkoleń Profesjonalizacja kadr ekonomii społecznej


W czasie wakacji, tj. 25-26 czerwca, 2-3 lipca oraz 27-28 sierpnia odbył się cykl warsztatów finansowanych przez EFS w ramach projektu "Profesjonalizacja kadr ekonomii społecznej". warsztaty były bezpłatne i cieszyły się dużym powodzeniem, m. in. można było się dowiedzieć jak aplikować o środki unijne na sfinansowanie własnych projektów. Ekonomia społeczna jest sposobem wykorzystania narzędzi ekonomicznych w celu wspierania działań społecznych, kształtujących rozwój lokalny. Jej rozwój jest zależny od aktywnej postawy mieszkańców danego terenu, ich świadomości wpływu na kształtowanie swojego otoczenia, współpracy z lokalnymi władzami, umiejętności budowania partnerstw oraz dostepu do wiedzy i środków finansowych. Warsztaty pozwoliły na zwiększenie wiedzy uczestników z w/w zakresie.

Webmaster: Marcin Sadowski