Witamy na stronie wioski tematycznej Bajek i Rowerów
I Zachodniopomorski Kongres Odnowy Wsi w Podgórkach


Dnia 25 września 2009 odbył się w Podgórkach I Zachodniopomorski Kongres Odnowy Wsi pn: ?Pomysł na lepszą przyszłość?.

 

Organizatorami Kongresu byli:

?  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

?  Koszalińskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne

?  Stowarzyszenie Rozwoju SOSW i Wsi Podgórki "Razem w Przyszłość"

?  Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino

Współorganizatorami:

?  Starostwo Powiatowe w Sławnie

?  Urząd Gminy Malechowo

?  Urząd Gminy i Miasta Sianów

?  Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

Gości i uczestników kongresu powitali Elżbieta Żylińska i dr Wacław Idziak. Uroczystość powitania uświetniła  Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP w Malechowie. Jako pierwszy wystąpił  Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jan Krawczuk, który dokonał oficjalnego otwarcia kongresu . Głos zabrali również współorganizatorzy kongresu: Jan Szlifik - Wójt Gminy Malechowa, Ryszard Wątroba -Burmistrz Miasta i Gminy Sianów, Elżbieta Żylińska - Dyrektor SOSW w Podgórkach oraz dr Wacław Idziak.

W I części sesji plenarnej wystąpili:

1) Ryszard Wilczyński, Wojewoda Opolski: Odnowa wsi i wieś przyszłości

2) Jarosław Kuba, LGD ?Partnerstwo Krzemienny Krąg?: Jak dinozaury odmieniły gminę? Aktywizowanie społeczności lokalnej i odnowa wsi na przykładzie Bałtowa i okolicy

3) Wacław Idziak, Koszalińskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne: Wioski i gospodarstwa tematyczne, czyli jak odkrywać i wykorzystywać zasoby rozwojowe wsi?

W II części sesji plenarnej wystąpili:

1) Przemysław Fenrych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Szczecin: Rola sołtysów w odnowie wsi, doświadczenia z projektu ?Europejska Akademia Sołtysa?

2) Jarosław Chołodecki, Kierownik Zarządzający Poakcesyjnym Program Wsparcia Obszarów Wiejskich: Dobre przykłady działań wójtów i burmistrzów na rzecz odnowy wsi

3) Cezary Szeliga, Dyrektor Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UM Woj. Zachodniopomorskiego: Programy wspierające odnowę wsi

4) Jarosław Rzepa, Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, UM Woj. Zachodniopomorskiego: Rolnictwo i odnowa wsi

5) Łukasz Myśliwiec, Z-ca Dyrektora Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UM Woj. Zachodniopomorskiego: Program LEADER i odnowa wsi.

W przerwach między wystąpieniami prelegentów czas uczestników kongresu umilał Zespół ?Złoty Dykat? z Węgorzewa gm. Sianów. Podczas przerwy obiadowej wystąpił Zespół ?Ostrowianie? z Ostrowca.

Jednocześnie dbyła się giełda pomysłów na odnowę i rozwój wsi:

 •  Stoiska gmin, wsi, powiatów, stowarzyszeń, szkół i programów, między innymi:  Program LEADER , Fundusze na odnowę wsi
 •  Stoisko konsultacyjne programu pn. ?Strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich woj. zachodniopomorskiego?
 •  Stoisko konsultacyjne: Pomysły na lepszą szkołę na wsi
 • Warsztaty animacyjne i nauka żonglowania przeprowadzony przez Szkolny Zespół Cyrkowy z Gimnazjum w Malechowie.
 • Warsztat papieru czerpanego ? prowadzony przez uczniów szkoły Podstawowej w Niemicy.
 • Muzeum Dawnej Wsi - prowadzony przez uczniów szkoły Podstawowej w Ostrowcu.
 • Nauka gry i turniej disc golfa ? przeprowadzony przez Stanisława Rybickiego sołtysa wsi Paproty i Eugeniusza Hamplewskiego ? sołtysa wsi Podgórki.

Po obiedzie w sali na folwarku odbyło się Forum Inicjatyw Odnowy Wsi - prezentacje projektów, inicjatyw, pomysłów, działań i organizacji. Podczas przerwy kawowej przeprowadzono zajęcia integracyjne i zabawy na powietrzu. W kolejnej części kongresu odbyły się warsztaty nt. ?Odkrywamy skarby, szukamy pomysłów?prowadzone przez:

 1. Ryszarda Wilczyńskiego i Wacława Idziaka: Pomysły na wieś przyszłości, co wieś może dać światu?
 2. Jarosława Kubę i Przemysława Fenrych: Aktywizowanie społeczności wsi. Sołtys jako menadżer wsi
 3. Marię Idziak i przedstawiciele wiosek tematycznych: Trasy, wioski i gospodarstwa tematyczne
 4. Ewę Radanowicz: Szkoły jako ośrodki rozwoju lokalnego
 5. Grażynę Szuba: Produkt lokalny i regionalny. Pomysły na produkty wsi
 6. Antoniego Sobolewskiego: Przeszłość dla przyszłości - dziedzictwo kulturowe w rozwoju wsi
 7.  Magdalenę Stępień: Gry i zabawy integracyjne, gimnastyka mózgu.

W ostatniej części Kongresu odbyła się dyskusja podsumowująca. Uczestnicy zabierający głos w dyskusji wyrazili swoje zadowolenie z uczestnictwa w kongresie, zapewniali iż wyjeżdżają pozytywnie naładowani i wzbogaceni o nowa wiedze i doświadczenia. I Zachodniopomorski Kongres Odnowy Wsi w Podgórkach zamknął oficjalnie Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jan Krawczuk.

 

Cele kongresu:

 • prezentacja najnowszych tendencji w ruchu odnowy wsi w Europie i w Polsce
 • Przegląd inicjatyw z zakresu odnowy wsi w woj. zachodniopomorskim
 • Zapoznanie z programami wspierającymi inicjatywy odnowy wsi
 • Integracja liderów i środowisk zaangażowanych w odnowę wsi
 • Szukanie pomysłów na lepszą przyszłość wsi
 • Planowanie działań

W Kongresie udział wzięło około 400 uczestników z województwa zachodniopomorskiego.

Dlaczego w Podgórkach?

Podgórki to jedna z wiosek tematycznych - Wioska Bajek i Rowerów. Działa tu stowarzyszenie ?Razem w przyszłość?. Dzięki staraniom jego członków udało się uchronić przed rozbiórką budynki po PGR. Są one sukcesywnie adaptowane do potrzeb wioski tematycznej i społeczności lokalnej. Niedaleko Podgórek położone są inne wioski tematyczne: Paproty (Wioska Labiryntów), Sierakowo Sławieńskie (Wioska Hobbitów), Dąbrowa (Wioska Zdrowego Życia), Iwięcino (Wioska Końca Świata). Więcej o wioskach tematycznych można znaleźć na stronie www.wioskitematyczne.org.pl


Webmaster: Marcin Sadowski