Witamy na stronie wioski tematycznej Bajek i Rowerów
Kościół

Kościół parafialny pw. Św.Józefa Robotnika, późnogotycki, kam./mur., pocz. XVI w., przebudowany w latach 1690-1705. Kościół usytuowany jest na wzgórzu w południowej części wsi. Charakterystycznymi elementami kościoła w Podgórkach są koła młyńskie wmurowane w jego portal oraz kamienny krzyż stojący za kościołem. Koła młyńskie, według miejscowych podań, zostały tu przytoczone przez pątników z odległych stron.

Webmaster: Marcin Sadowski