Witamy na stronie wioski tematycznej Bajek i Rowerów
Kilka słów o Podgórkach

Podgórki jest to pięknie położona wieś 2 km na zachód od Ostrowca przy drodze do Malechowa. Wieś liczy 200 mieszkańców. Szczególne miejsca i elementy krajobrazu Podgórek to:

Pałac

Pałac w Podgórkach pochodzi z końca XIX wieku. Przed wojną mieszkali w nim niemieccy właściciele ziemscy. Po wojnie gospodarzem był ośrodek rolny, później Zakłady Porcelany Stołowej z Jaworzyny Śląskiej. W 1968 r. przeznaczono go na placówkę dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczą. Ze względu na malownicze otoczenie pałac był przed wojną miejscem spotkań artystów malarzy. Do tej tradycji powrócono w 2000 roku  od tego czasu w pałacu organizowane są corocznie plenery artystyczne.
Z pałacem związana jest legenda o Białej Damie. Ostatnia dziedziczka pałacu w Podgórkach miała według niej popełnić samobójstwo, którego przyczyną była nieszczęśliwa miłość. Zakochała się ze wzajemnością w młodzieńcu z sąsiedniego Ostrowca. Na ich związek nie chcieli się jednak zgodzić rodzice. Białą Damę można spotkać w księżycowe noce, jak przechadza się po pałacu, jako zjawa w białej sukni (zwłaszcza w czwartki)& Legenda ta jest inspiracją do przedstawień wystawianych w Podgórkach corocznie na zakończenie plenerów artystycznych. Ma ona znaczenie dla poszukiwań kierunku specjalizacji wsi  wiąże się z tematyką baśni i legend.

Park pałacowy

Pałac w Podgórkach pochodzi z XIX wieku, obecnie mieści się w nim Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Pałac otoczony jest dobrze zachowanym parkiem. Skrajem parku prowadzi aleja grabowa. Charakterystycznymi punktami są w nim: daglezja  najwyższe drzewo w okolicy, wzgórze porośnięte dębami oraz dawne stawy pałacowe. W jednym ze stawów, według legendy, zatonął wraz z powozem dziedzic z pałacu.


Odkrywka żwiru
Do nie dawna czynna kopalnia żwiru położona jest w lesie, tuż za granicami parku. Jest to popularne miejsce zabaw dzieci z Podgórek.

 Las otaczający Podgórki
W lesie otaczającym wieś jest wiele malowniczych traktów, strumieni i biotopów. Las położony jest bardzo blisko wsi i pałacu. Jest to przestrzeń wykorzystywana do działań twórczych podczas plenerów artystycznych.

Cmentarz poniemiecki

Dawni właściciele pałacu w Podgórkach pochowani są na cmentarzu położonym przy wjeździe do wsi od strony lasu. W jednej z mogił pochowany jest dziedzic z pałacu w Podgórkach, który zginął w Afryce, podczas safari. Cmentarz porośnięty jest zaroślami.

Kościół w Podgórkach

Charakterystycznymi elementami kościoła w Podgórkach są koła młyńskie wmurowane w jego portal oraz kamienny krzyż stojący za kościołem. Koła młyńskie, według miejscowych podań, zostały tu przytoczone przez pątników z odległych stron.


Droga z pałacu do kościoła

Droga przecina niewielką dolinkę biegnącą wzdłuż wsi. Po obu jej stronach rosną świerki. Miejsce to jest zaciszne, malownicze & bajkowe

Boisko

Boisko do piłki nożnej znajduje się przy wjeździe do wsi od strony lasu, na niewielkim wzniesieniu.

Łąka Elfów

Łąka Elfów to nazwa stworzona przez uczestników warsztatów artystycznych, która przyjęła się wśród dzieci z Podgórek. Leży nie opodal wsi, przy drodze prowadzącej na pola. Jest to duże pastwisko otoczone ze wszystkich stron drzewami i zaroślami. Wyniesienie terenu z jednej strony polany tworzy naturalną scenę. Miejsce to zostało już wykorzystane do plenerowego przedstawienia teatralnego Historia Białej Damy.

Niezwykłe drzewa

Istotnymi elementami krajobrazu Podgórek są charakterystyczne drzewa. Pierwsze z nich to daglezja  drzewo najwyższe w całym parku. Przez uczestników plenerów artystycznych została ona nazwana Drzewem Zmysłów i jako takie była wykorzystana w przedstawieniu O powstaniu Podgórek, którego uczestnicy zwracali się do niej słowami drzewo zmysłów, daj nam pomysłów !!!. Drugie ważne drzewo znajduje się w pobliżu sklepu. Jest to wielki dąb, pomnik przyrody. Prowadzącą do parku aleję tworzą graby. Droga ta została nazwana Aleją Białej Damy. Podczas plenerów realizowane są na niej działania artystyczne.

Zabudowania po PGR

W skład zabudowań pozostałych po dawnym PGR wchodzą zabytkowa stajnia i obora powstałe w XIX wieku oraz garaże i jałownik zbudowane po 1945 roku. Budynki te okalają wielki wybetonowany plac. Plac, wraz z zabudowaniami, w 2005 roku przeszedł na własność Ośrodka Szkolno Wychowawczego.
Miejsce to nie dodaje uroku krajobrazowi wsi, ale stanowi ciekawą przestrzeń dla działań artystycznych. Podczas plenerów w dawnej oborze odbywają się przedstawienia teatru cieni, a na placu manewrowym powstają instalacje. Pomieszczenia w budynkach dawnego PGR wykorzystuje się również jako pracownię ceramiczną.

 

 

Wykorzystano fragmenty artykułu autorstwa Piotra Idziaka opisujący efekty prac badawczych prowadzonych w ramach procesu tworzenia w Podgórkach wioski tematycznej.

 

Webmaster: Marcin Sadowski