Witamy na stronie wioski tematycznej Bajek i Rowerów
Historia naszej wsi

Podgórki to wieś o metryce średniowiecznej. W źródłach z 1321 roku wymienia się Martinusa Pudgur, który mógł być właścicielem wsi. Nazwisko to, i o podobnym brzmieniu - Puddegher występuje również w innych źródłach z XIV wieku. W XV wieku we wsi zbudowany został kościół. W 1325 r stanowiła własność Berndta Heydebrecka i w rękach tej rodziny, pozostawała do XVIII wieku. Wówczas majątek przejęła rodzina Podewilsów z Ostrowca. W 1784 roku właścicielem był Friedrich Heinrich von Podewils. W skład majątku wchodził również folwark, a właściwie owczarnia w Uniesławiu. W tym czasie we wsi, oprócz folwarku, było 9 gospodarstw chłopskich, jedno gospodarstwo nauczyciela, mieszkało tam również 9 rodzin kolonistów. We wsi stało 16 domów. W 1844 r. Podewilsowie sprzedali Podgórki Gustawowi von Blumenthal, ówczesnemu właścicielowi Żegocina. W rękach tej rodziny majątek pozostawał do 1945 r. Z inicjatywy tej rodziny pod koniec XIX wieku w zespole folwarcznym zbudowany został pałac. W 1928 r. właścicielką majątku liczącego 607 ha gruntów była Pani von Blumentahal z domu Kayser, a w 1939 roku Annette von Blumenthal.

źródło: www.malechowo.pl

Webmaster: Marcin Sadowski