Witamy na stronie wioski tematycznej Bajek i Rowerów
Powitanie

Ekslibris Horsta von Blumenthala, dawnego właściciela majątku w Podgórkach, którym pieczętował swój księgozbiór. Na rycinie ówczesny widok pałacu.


Ekslibris, (łac. ex libris, z książek) - znak własnościowy danego egzemplarza książki, najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej, z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru (lub np. stylizowanymi inicjałami), lub z nazwą instytucji. Typowy ekslibris jest małą zadrukowaną karteczką przyklejoną do wewnętrznej strony okładki. W prostszej formie może to być np. pieczątka.

Projektowanie ekslibrisów jest jedną z dziedzin grafki artystycznej. Ich tworzeniem zajmowało się wielu znanych grafików, rytowników i typografów. Zbieranie ekslibrisów jest jedną z dziedzin kolekcjonerstwa. Organizowane są również wystawy, nieraz nawet poświęcone wyłącznie tej tematyce.

źródło: www.pl.wikipedia.org

Webmaster: Marcin Sadowski